is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een goed bestudeerd plan van verdediging gebouwd, waarbij men er vooral op bedacht was, den vijand het beklimmen der muren en het bestormen der poort te beletten. De poort was gesloten door de valbrug, de deuren in de voorpoort, de zware deuren van de hoofdpoort en eindelijk door een valdeur, die de poort aan de stadszijde afsloot, waarvan de gemetselde sponningen nog te zien zijn. De binnenpoort is van een kruisgewelf voorzien. In den N. W. hoektoren bevindt zich een steenen spiltrap, leidende naar de torenverdieping. Deze bestaat uit

een vierkant vertrek, oorspronkelijk met een kruisgewelf overdekt, dat uitgebroken werd, om ruimte voor een uurwerk met staande klok te vinden, hetwelk omstreeks 1636 bij het openen van de Trekvaart van Haarlem naar Amsterdam in de poort geplaatst werd. Dit vertrek, toen van een houten zoldering voorzien, is jaren lang de schipperskamer van de volksschuit geweest.

De Amsterdamsche Poort heeft heel wat medegemaakt. Bij de belegering in 1572 werden ook uit deze poort herhaaldelijk pogingen aangewend, om den vijand afbreuk te doen, o. a. op 18 Januari, 21 Febr.en 19 April 1573, toen onder aanvoering van Kapitein Beaufort de schans Rustenburg stormenderhand werd ingenomen. Van de tinnen dezer poort werd 's nachts een seinvuur ontstoken voor de schepen van den Prins van Oranje, welke in de Haarlemmermeer lagen. Toen den öL'n Juli de nood steeds hooger steeg, werden op de Amsterdamsche Poort twee zwarte vlaggen gelieschen, opdat men, zoo mogelijk, van den Meerkant nog hulp zou zenden. Deze maatregel mocht echter niet baten.

In 1636, toen de Trekvaart naar Amsterdam gereed was en het snel vervoer met „vliegende schepen", zooals buitenlanders zeiden van de trekschuiten of barges, in deze streken aanving, werd het tooneel bij deze poort anders. Geen oorlogsdrommen, maar haastige reizigers zag men er heen en weder snellen. Blijkens een staat, in het archief aanwezig, bedroeg het gemiddeld aantal reizi-