is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gers van 1698—1728 van Haarlem naar Amsterdam 124670 en van Amsterdam

naar Haarlem 126350.

Thans is de oude Trekvaart een verlaten, schier vergeten water en de straatweg- langs de Vaart wordt bijna alleen gebruikt door fietsers en boeren. Maar al leidt de weg niet veel meer hierheen, een kijkje dezer poort mag men bij een bezoek aan Haarlem niet verzuimen.

Wanneer wij Haarlem doorwandelen, treft het ons, dat deze stad buitengewoon rijk is aan de liefdadige instellingen der hofjes. Wij bedoelen er niets onaangenaams mede, als wij zeggen, dat Haarlem een Hofjesstad is, waar talrijke welgestelde bewoners der 17e en 18e eeuw een gedeelte hunner overgewonnen schatten tot heil van hun medemensehen bestemden, om hun woning en geldelijken steun te verschaffen. Dat wij niet overdrijven, kan blijken uit een opsomming der „hofjes" in deze stad. 31 en vindt er het Staatshofje, een schoone stichtingvan wijlen IJsbrandt Staats in 1730. Een paar gevelsteenen, kunstproducten van den Haarlemschen beeldhouwer Gerrit van Heerstal, boven de beide zij-ingangen geplaatst, en het aardige koepeltorentje strekken het gebouw tot sieraad. Op den linker gevelsteen vindt men de buste van den stichter, terwijl op den anderen twee vrouwen zijn voorgesteld, die de giften van hun beweldadiger uit

de hand der liefde ontvangen.

Op korten afstand van hier, in de Lange Heerenstraat, vindt men een tweetal hofjes: het Hofje van Berenstevn en het Hofje van Pieter Codde. Het eerste is van 1685- 1688 gesticht. In het frontispice vindt men het wapen van den stichter, een geketenden beer, terwijl het dak van het hoofdgebouw van een kleinen koepeltoren voorzien is. Het Coddeshofje, meestal Spoorwatersliotje genoemd, is een liefdadige stichting van 1611, doch dit gebouw dagteekent eerst van 1872. Zoo zouden wij nog een geheele reeks dezer stichtingen kunnen noemen. Wij wijzen enkel op het Brouwershofje, het voormalige Deymanshofje, het Hofje van Oud-Alkmade of dat der Twaalf Apostelen, het Vrije- of Verwershofje, het Hofje „het Lam," het Bruiningshofje, het Luthersche hofje, het Guurt Burretshofje, het voormalig Comanshofje, het Hofje van Guurtje de Waal, het Hofje De Groene Tuin, het Zuiderhofje, het Hofje van Heythuisen, de Pastoor Blommerts-stichting, het Wijnbergshofje, het Hofje van Noblet, het Hofje de Dubbele Muts, het Remonstrantsche Hofje, het Teylershofje en het Hofje van Oorschot.

Hofjes passen in de lijst van het stille Haarlemsche stadswezen; zij zijn een uitdrukking van den gemoedelijken ernst der Haarlemsche geschiedenis, van de oude welvaart, die ook iets over had voor minder bedeelden. Rustige verblijfplaatsen van den ouden dag! Die lage, eenvoudige huizen, in een vierkant aaneengesloten om een open plein gebouwd, dat door geschoren haagjes in