Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klare wijze overwonnen. "\\ anneer wij ons de kathedraal voltooid denken, het hooge koor met mooie meubelen gestoffeerd, de vensters van gebrand glas hun rijke kleuren uitgietend over het geheel, dan gevoelen wij, dat van dezen bouw dezelfde overweldigende en betooverende indruk zal uitgaan, die ons bij het betreden der oude kathedralen zoo geheimzinnig aangrijpt.

Met bewonderenswaardige en liefdevolle zorg zijn alle onderdeelen, zelfs in ondergeschikte dienstlokalen, overdacht. De gele kolommen zijn versierd met zinnebeeldige voorstellingen in terracotta; deurgehangen en beslagen getuigen van den zuiversten smaak en van een onuitputtelijk vernuft, evenzoo het glas in lood, waarvan bijv. in de sacristie elk ruitje zijn eigen symbolische beteekenis heeft. De kapiteelen zijn vol afwisseling, de kleuren vol harmonie. De bisschoppelijke sacristie is op zichzelf een kunstwerk. Wie iets van architectonisch schoon verstaat, kan hier genieten.

Wij ontleenen deze beschrijving grootendeels aan een deskundige, omdat wij de opvatting van den schrijver volkomen deelen na een bezoek aan dit gebouw. Deze nieuwe kathedraal is de vrucht van een zelfstandige studie in den geest der ouden: zij draagt een eigen karakter, al is zij ook op historischen bodem ontstaan.

II. VAN HAARLEM LANGS DEN HEERENWEG NAAR BENNEBROEK

EN OVER HEEMSTEDE TERUG.

Als wij den Hout voorbij zijn, zien wij aan de overzijde van den weg het buiten Endehout met zijn statige zuilen en sfinxen en daarnaast het sierlijke, meer vriendelijke Vredehof, omringd door een fraaien tuin met prachtige beuken. Aan de overzijde van den weg vindt men Bosch en Hoven, een modern gebouw te midden van zwaar geboomte, met een grasveld aan de voorzijde. Bollenlanden en smaakvol aangelegde tuinen van bloemisten breken de bosschen der buitens hier en daar af; ook hier verdringt de moderne exploitatie van den grond enkele buitens, die gesloopt en in bollenland veranderd zijn. Dit is o.a. het geval met Oud-Berkenrode, waarvan het huis nog bestaat, doch welks tuinen gedeeltelijk

door bloemisten gebruikt worden.

De bosschen van Berkenrode ten westen en van Kennemeroord ten oosten van den weg tegenover elkander gelegen brengen ons weer in de rij der buitens en tevens op plekken met historische herinneringen. Berkenrode was vanouds een ambachtsheerlijkheid, welker rechtsgebied oorspronkelijk aan de Heeren van Heemstede behoorde, doch in 1466 aan de Berkenrodes kwam. Het geslacht der

Sluiten