is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeger bekend en moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan liet water, dat hier sijpelend uit het zand te voorschijn kwam in tijden, toen het duin nog

vochtiger was dan thans.

Van Kraantjelek kunnen wij den Duinlustweg verder volgen rondom het rasterwerk van het buiten Elswoud, een echten duinweg, doch flink gehard. Wie in eenzame rust wenscht te wandelen, kan deze weg worden aanbevolen, waar het naakte duin grenst aan het bosch en slechts enkele huizen in het duin gebouwd zijn. Men komt dan ten zuiden van Elswoud weder op de Aardenhoutslaan; het laatste gedeelte van den weg loopt geheel door het bosch.

Wij wenden ons in gedachten eenige minuten naar den hoofdweg van O verveen, om een kijkje te nemen op den voorkant van Elswoud. Een fraaie straat¬

weg, door statige beuken tot een flinke laan gevormd, aan de oostzijde begrensd door een ruim grasland en het zware houtgewas der overplaats, loopt langs de zware bosschen van het uitgestrekte landgoed. Rijk aan afwisseling is de natuur op het schoone Elswoud. Hier diepe, duistere lanen, daar een witte duintop, blinkend boven het donkergroene woud, vervolgens weder een rustige waterpartij, of een ruim uitzicht op het overveld

en op Haarlem: zoo vindt men hier op dit buiten alle Hollandsche gezichten vereenigd. Een steenen brug over de gracht en een deftige poort met een koepeltorentje op het dak en overschaduwd door oude, breedgetakte linden ge\ en toegang tot de plaats aan hen, die vrijheid hebben, hier te wandelen. Al bezit deze poort niet meer de aristocratisch deftige sieraden, welke afbeeldingen uit de 18e eeuw ons vertoonen, al zijn de beelden verdwenen en is het toenmalige koepeltorentje door een veel eenvoudiger vervangen, toch maakt zij nog een trotschen indruk. Twee rechte lindenlanen sluiten een smallen hertenkamp in, waardoor een klein waterwerk is gegraven. Aan het eind ligt het geel gepleisterde, moderne huis, dat niet aan de verwachting voldoet, die men bij den ingang koesterde. Het oude huis, slechts uit één verdieping bestaande, met . een door vier zuilen gedragen, zwaar frontispice, staande recht achter de poort, met een in regelmatige, vierkante perken verdeeld grasveld er voor, dat aan beide zijden door vleugels van stallen was ingesloten, een voorbeeld van stijfheid, doch tevens van den smaak dier tijden, zooals wij het kunnen zien op

2>* ix ga kg Vtz* el swol't i-**~

Voorpoort van Elswoud 1786.