Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Egmond gesticht werd, dat verwoest, later herbouwd, doch in 1690 afgebroken werd, waarna op de grondslagen een modern huis verrees, door een bekoorlijk plantsoen omringd, ook dit Meerestein is geheel verdwenen en hetzelfde is het geval met de buitenplaats Beyenlust. Tuinen en weilanden hebben de plaatsen der schaduwrijke plantsoenen van voorheen ingenomen, en schier niets herinnert meer aan den rijkdom, welke hier eenmaal zetelde.

Van die vroegere kasteelen is alleen Assumburg nog over, hoewel de tand des tijds zichtbaar knaagt aan het oude gebouw, al sedert lang onbewoond. Reeds van verre verheft zich het geboomte, dat Assumburg omringt, boven de effene graslanden, die zich naar het oosten tot de grens van den gezichtseinder uitbreiden. Maar ook dit geboomte draagt de sporen, dat de eigenaar hier sedert lang geen verblijf meer houdt en het sloopingswerk aanvangt; veel van het zware eikenen beukenhout is al verdwenen, terwijl esschen en elzen er voor in de plaats kwamen.

Toch bieden de schaduwrijke lanen nog een heerlijk toevluchtsoord tegen den zonnegloed, en als wij over den staat weg zijn voortgewandeld tot voor de hooge laan, die naar het kasteel leidt, dan verrijst onwillekeurig het beeld van het verleden voor onzen geest en zien wij het nog wel bekoorlijke, maar thans verlaten landschap gestoffeerd met fraaie buitenplaatsen.

In het grasland, tegenover de toegangslaan, naar den kant van het dorp Heemskerk, hangt in zware steenen palen een sierlijk ijzeren hek, met de wapens van Deutz van Assendelft en Boreel gekroond. Het weiland, waartoe dit hek toegang geeft, was voor weinige jaren nog een hertenkamp, doch vroeger verhief zich hier het slot Reeuwijk of Rietwijk, welk gebouw in het begin der 18° eeuw werd gesloopt. Die heuvel, daarginds in de verte op het weiland, door een half begroeide gracht ingesloten, met dat torenvormig gebouwtje, bergt de overblijfselen van het oude slot in zijn schoot. Nog verder naar den kant van Heemskerk werd het kasteel Poelenburg gevonden, ook reeds sedert lang verdwenen.

En achter het tegenwoordige Assumburg, op het opene weiland bij dit kasteel, verhief zich eens het slot Oud-Haarlem, ook wel enkel Haarlem of Hof van Haarlem geheeten, welks Ileeren echter geen rechten hadden in de stad van dien naam. Dit kasteel moet een der oudste sloten van Kennemerland geweest zijn en reeds dagteekenen van de 6e eeuw. Het zou tijdens de binnenlandsche twisten tusschen het Kaas- en Broodvolk verwoest zijn geworden. Lang heeft er nog eenig muurwerk van bestaan, dat thans echter eveneens verdwenen is. Aan dit kasteel is een overlevering verbonden van huwelijkstrouw7, die aan het bekende verhaal der vrouwen van Weinsberg herinnert. Een der Heeren van Haarlem was wegens zijn dwingelandij bij het volk gehaat en zelfs

Sluiten