is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toren van het Alkmaarsche Waaggebouw behoort, met den Amsterdamschen Munttoren, tot de beste, die wij kunnen aanwijzen in dezen stijl.

De spits van den Zaandamschen toren, hoewel veel bescheidener van afmetingen en eenvoudiger van compositie, komt, wat ordonnantie betreft, met de beide genoemde overeen.

Aan den toren der Waag bevindt zich een uitbouw, waar een Romeinsch krijgsman, als de klok slaat, op de bazuin blaast, terwijl kleine ruiters rondrijden.

Naast de Waag vindt men het plein, waar de kaasmarkt gehouden wordt. Op de kaasmarkt kan men een stuk boerenleven van Noord-Holland aanschouwen. Gaat men er heen in den vroegen morgen, dan ziet men daar de drukte en bedrijvigheid van het aankomen der boerenwagens, het ontladen der kazen en het vormen van de kaasstapels, op de markt op kleeden neergelegd. Reeds den vorigen avond zijn enkele stapels kaas uit de fabrieken aangebracht en van 's morgens vroeg gaat dit met regelmatigen spoed voort. Des ochtends te zeven uur zijn de boeren reeds hier en rijden met hun wagens aan beide zijden van het marktplein, waar de marktpolitie hun de plaatsen aanwijst. De ontlading der kaas van de wagens geschiedt door rappe han¬

den. Een voor een worden ze van den wagen genomen; de eerste persoon werpt ze een tweeden toe, op drie a vier meter afstand, deze soms een derden, en zoo bereiken de kazen de plek van den voor dezen boer bepaalden stapel, 't Is een eigenaardig schouwspel, om in de ochtendstralen der zomerzon die gele, oranjekleurige kazen in regelmatige parabolen door de lucht als 't ware te zien voorthuppelen van hand tot hand. Niet één kaas, maar een honderdtal ziet men zoo gelijktijdig in alle richtingen boven het marktplein springen, om eindelijk het geheele plein met langwerpig vierkante stapels te overdekken.

Te tien uur vangt de kaasmarkt aan. De kaaskoopers uit de stad, verder uit Hoorn, Edam en Purmerend, zijn aangekomen en koopen de stapels, per pond berekend. Als de koop gesloten is, staan de dragers gereed, om de kaasstapels

Zijgevel der waag te Alkmaar.