is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrensde, welke destijds de gort leverden, waardoor de Alkmaarsche markt mede vermaard was.

Schoorl is hier het laatste eenigszins teekenachtige dorp aan Hollands westelijken duinkant. Evenals in het aangrenzend Bergen treft hier den wandelaar het aangenaam schouwspel eener hooge, met dicht kreupelhout en koele bosschages bewassen duinhelling. Schoorl bezoekt men om de duinen, die hier breed en hoog zijn, en om niets anders. Want het eenvoudige duindorp heeft niets merkwaardigs: zijn huizen zijn laag en klein, niet zelden armoedig.

De weg loopt verder met dezelfde afwisseling naar de dorpen Groet en Hargen, e\eneens kleine duindorpen. Op het eind van Hargen passeeren wij reeds den Slaperdijk, die daar rust, om eerst wakker gemaakt te worden, als de zw are zeedijk te gronde gaat. W ant de duinen trekken zich hier terug en op de afgevlakte overblijfselen van een smal duin is de zware Hondsbossche zeewering gelegd, die zooveel geld en maaltijden gekost heeft. Daar, op het eene eind, ligt liet gehucht Kamp, op het andere eind van den zwaren dijk het dorp Petten, dat met zijn lage, veelal met riet gedekte woningen en zijn armelijke, vervallen kerk een verlaten indruk maakt.

ENKELE BLIKKEN IN HET NOORDELIJK GEDEELTE VAN NOORD-HOLLAND.

Van Alkmaar uit willen wij in vogelvlucht een kijkje nemen in het noordelijkste gedeelte van Holland. De ruimte ontbreekt ons, om hier in bijzonderheden stil te staan bij land en volk, maar toch mogen wij dit gedeelte van ons land niet ongezien voorbijgaan, hoewel het door weinigen bezocht wordt.

\ an Alkmaar loopt naar het noorden nog een smalle tong van geestgronden, waarop het dorp Pancras ligt, welks schilderachtig Romaansch kerkje zich zoo ernstig verheft op een lagen heuvel, en verder de in een smalle, lange reeks huizen gebouwde dorpen Broek-op-Langendijk, Zuid- en Noord-Scharwoude, een streek van tuinbouwland, waar kool in alle soorten, wortelen en aardappelen geteeld worden op groote schaal, 't Is een eigenaardig, waterrijk land; de tuinen zijn door breede slooten gescheiden, die door de bagger mede mest verschaffen voor het land. De huizen staan in een rij langs een sloot, met bruggetjes voor elk huis; verscheidene dier nette, groen geverfde huisjes zijn nog van hout gebouwd. Uit deze streek worden de produkten der tuinderij naar verre streken gezonden en het bedrijf geeft er een algemeene welvaart. Het vervoer in de plaats geschiedt geheel met schuiten en 't is een eigenaardig