is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezicht, wanneer die in groot aantal, met groenten beladen, in de haven komen en een voor een bij den marktmeester voorvaren, om daar hun produkten te veilen. Het goede resultaat van dit bedrijf doet den landbouw ook uitbreiden door een gedeelte van de Heer-Hugowaard.

Door het polderland van West-Friesland brengt de spoorweg ons naar Schagen, een vriendelijk stedeke, regelmatig gebouwd, met vele nette burgerhuizen, een echt marktstadje met drukke veemarkten, waarvoor de schoone graslanden in den omtrek hun contingent leveren. De straat van het station verbreedt zich in het hart van het stadje tot een marktplein. Aan de markt verrijst op een lagen heuvel de nieuw gebouwde, prachtige Gothisclie kerk (Prot.) met fraaien

Groentenveiling te Broek op Langendijk.

toren, die de in 1895 door onvoorzichtigheid afgebrande en zeer artistieke kerk vervangen heeft.

Het Raadhuis van Schagen, eveneens aan de markt, de jaartallen 1617—1098 dragende, heeft een mooien trapjesgevel, die gerestaureerd is.

Schagen is van zeer ouden datum; in de 12e eeuw moet het reeds een niet onaanzienlijken trap van bloei bereikt hebben, en na 1415 verkreeg de stad het poorterrecht.

Een overblijfsel uit Schagen's verleden vormen de beide hoektorens van het voormalige kasteel, dat zich eens aan de zuidzijde van de plaats verhief. Het was gebouwd door Willem, een natuurlijken zoon van Hertog Albrecht, Graat