Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Rokin, is helaas! in het kunstvergetend tijdperk van onze geschiedenis gesloopt. De Keyser heeft aan het monumentale Amsterdam het eigenaardig cachet gegeven van zijn kunstopvatting. Ook buiten Amsterdam bleef de arbeid des grooten meesters bewaard. Wij herinneren enkel aan het prachtig grafmonument boven het stoffelijk overschot van Den Zwijger in de Nieuwe Kerk te Delft, mede een wrerk van De Keyser, en aan het Stadhuis te Delft.

Wenden wij ons thans in gedachten naar de plaats, die aan den Amsterdamschen Raad ten zetel was aangewezen, om dien tot nog toe te behouden, het Prinsenhof.

Op de plaats, waar thans het Raadhuis van Amsterdam gevonden wordt, stond

Het Prinsenhof, met het in 1G61 gestichte admiraliteits-gebouw.

(Ets door J. van Meurs).

oudtijds het St. Cecilia-klooster, waarschijnlijk in het begin der 15e eeuw gesticht. Het klooster bestond uit een vierkante ruimte, omgeven door lage gebouwen, benevens een kleine kerk langs de straat, eertijds St. Ceciliasteeg en thans de Prinsenhofsteeg genoemd. Het werd bewoond door geestelijke zusters, die leefden naar den derden regel van St. Franciscus.

Na de verandering der stadsregeering in 1578 werd in overleg met de Staten van Holland bepaald, dat de stad alle gebouwen en erven der geestelijken binnen haar muren zou verkrijgen. Zoo verkreeg de stad ook dit klooster, en men bestemde het gebouw tot een logement voor prinsen en aanzienlijke personen. Hier nam Leicester in 1586 zijn intrek. Naar zijn nieuwe bestemming

25

Sluiten