is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede verhoudingen, typische versierselen en grillige, maar nooit wanstaltige lijnen.

<

De vroegere Botermarkt (thans Rcmbrandlsplein) te Amsteidam.

Zoo vormde oud-Amsterdam een merkwaardige stad, waarvan Potgieter in 1859 terecht zong:

Oud Amsterdam was 't kijkje waard;

Ge vondt, al deedt ge een reis om de aard,

Geen land en liên zoo wel gepaard;

Hun huis zoo stemmig als hun hemel,

Het water dier als welvaartsbron

En langs de gracht wat loofgewemel,

Of men natuur niet missen kon!

Ook was het aardig, om te aanschouwen,

Als 't zonlicht speelde door dat groen,

Hoe die zoo zedige gebouwen

Zich geestig wisten voor te doen;

De gevelspits, wier luchte trappen

De voet verlokte om op te stappen,

Getooid met beeldje of gulden vaan;

De net gevoegde roode steenen,

Waartusschen witte wachtren schenen

Der spreuk, die 't midden mocht beslaan;

Het venstertje achter zware luiken

Weg wijkende, om den wind te ontduiken, —

't Geheel trok als de klopper aan!

Er woelde een wereld in die straten,

25*

4