is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waar Delfshavens kerk en toren Zich heffen boven dijk en dam,

Werd de onverschrokken held greboren,

o /

Die Spanje's zilvren schepen nam.

't Had reeds uw zonen leeren kennen,

Toen 't aan uw mond (de Maas) des Prinsen vlag

Xa kort beraad en stout berennen

Van Brielle's toren waaien zag".

Des Amorie van der Hoeven.

In een kleine woning «aan een smal straatje van Delfshaven zag Piet Hein hier in 1578 het levenslicht. Een steen in den voorgevel van het eenvoudig huisje, waarin thans een tapperij gedreven wordt, wijst het geboortehuis aan. Het eenige kleine parkje der plaats is naar den zeeheld „Piet Heinspark" genoemd; men heeft daar ook een standbeeld te zijner eer doen verrijzen.

Zeven molens bij Rotterdam.

Delfshaven geeft in zijn aanleg geheel het beeld van een nederzetting, ontstaan aan een haven, die in een rivier mondt. Langs den mond der Delftsche Schie en om de haven heeft de bevolking zich gegroepeerd, en de meestal burgerlijke huizen der plaats wijzen aan, dat het mannen van zaken waren, die zich hier vestigden.

Wenden wij ons thans naar de andere zijden der stad.

Aan de landzijde is Rotterdam geheel door polderland ingesloten, met hoog loopende boezemwateren, die door hun molens op enkele punten schilderachtige gezichten aanbieden. Ten oosten van de Rotte vindt men hier een hoogen bergboezem, waarop zeven molens het water afmalen.