is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerk is aan het eene einde stomp afgebroken en vertoont daar de doorsnede van het groote gebouw met zijn zijbeuken; de muur is geheel met klimop l)egroeid. In de kerk vindt men liet marmeren praalgraf van den Luitenant-Admiraal Filips van Almonde, in 1044 hier geboren.

Van de overige gebouwen, die bezienswaardig zijn, wijzen wij nog op het weeshuis, een groot gebouw met vier voorgevels, in lf>;~>7 gesticht uit een gedeelte der nalatenschap van don Heenvlietsehen pastoor Angelus Merula (zie pag. 178i

Gezicht op den buitenkant van Brielle.

of Engel Willemsz. de Meerle, wiens afbeeldsel hier bewaard wordt; de stichting is rijk aan fondsen,

Brielle is van zeer lioogen ouderdom, hoewel de oudste oorkonden, die er melding van maken, niet vóór 1280 gaan. In dit jaar verkreeg de stad van Graaf Floris V vrijheid van tollen. De voorrechten der stad, liet recht om vuurbakens te plaatsen voor de rivier, do verlichting van de Dordtsche stapelrechten (1394) en de ligging aan den riviermond, die toegang verleende tot Holland en verder naar den Rijn, dit alles deed Brielle opkomen als handelsstad en verleende de plaats II. 12*