Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij omvatten dorpen, steden,

Lustwaranden, groot en schoon,

Landbouwrijkdom stemt de zeden Op een gullen, lossen toon.

Boeren, die geen reuzen wijken,

Met boerinnen, rond en frisch,

Toonen, hoe uit Zeeuwsche slyken Kracht en vuur te trekken is.

Kracht en vuur, die niet ontaarden,

Schenkt hier de Ijzerharde grond Aan de forsche, breede paarden,

't Kouter scheurend door de klont;

Of die ons in zomertijden,

Onder lachen en gestoei,

Door de gouden kamers rijden,

Waar het lijnzaad staat in bloei.

Aldus bezong een beschrijvend dichter, wiens naam ons onbekend is, in 184:> den roem van het toenmalige Zuid-Beveland. Eln niet ten onrechte.

Al vindt men hier geen afwisseling van terreinen, de eentonige vorm van het landschap wordt allerwegen afgebroken door hooge dijken, zware bolwerken, die het krachtigste getuigenis afleggen van den strijd om ruimte, door den mensch tegen de wateren gestreden, terwijl de meeste wegen met rijen zwaar iepengeboomte beplant zijn. De ruimten binnen die dijken wordt ingenomen door uitgestrekte akkers, waarop uitstekend graan golft, waar vroeger meer het vlas zijn zachtblauw bloempje deed schemeren en waar in den laatsten tijd de bietencultuur in den zomer het geel van de tarwe met het donkergroen doet afwisselen. En daartusschen liggen de landhuizen verspreid: flinke gebouwen met hooge schuren om het graan te bergen en meestal door boomen omgeven, terwijl zoo hier en daar aan de dijken of meer in de polders de kerktorens hun spitsen uit het geboomte, dat zich in de dorpen verheft, ten hemel beuren. Schilderachtige partijen, wel niet door forsche lijnen, maar door huiselijkheid en vriendelijkheid uitmuntend, vindt men er vele. Onderscheidene dorpen worden dan ook veel bezocht door schilders, zelfs uit het buitenland, die in den kleurentoon en de lichteffecten van het land en zijn wateren de inspiratie voor hun schoonste scheppingen vinden. Een dergelijk dorp is o. a. Wemeldinge, gelijk wij zeiden.

De schoonste tijd, om Zuid-Beveland te bezoeken, is de lente, als het weder gunstig is en het nieuwe leven over het land is ontwaakt. Dan geuren hier bloeiende meidorens in menigte; dan zijn de weilanden frisch en groen; op de akkers golft het koolzaad als een heldergeel kleed, geweven uit duizenden kruisbloempjes, en de boomgaarden zijn in hun rozigen feesttooi gehuld. In

Zij omvatten dorpen, steden,

Lustwaranden, groot en schoon,

Landbouwrijkdom stemt de zeden Op een gullen, lossen toon.

Boeren, die geen reuzen wijken,

Met boerinnen, rond en frisch,

Toonen, hoe uit Zeeuwsche slyken Kracht en vuur te trekken is.

Kracht en vuur, die niet ontaarden,

Schenkt hier de Ijzerharde grond Aan de forsche, breede paarden,

't Kouter scheurend door de klont;

Of die ons in zomertijden,

Onder lachen en gestoei,

Door de gouden kamers r|jden,

Waar het lijnzaad staat in bloei.

Aldus bezong een beschrijvend dichter, wiens naam ons onbekend is, den roem van het toenmalige Zuid-Beveland. En niet ten onrechte.

Al vindt men hier geen afwisseling van terreinen, de eentonige vorm landschap wordt allerwegen afgebroken door hooge dijken, zware bol wei het krachtigste getuigenis afleggen van den strijd om ruimte, door den tegen de wateren gestreden, terwijl de meeste wegen met rijen zwaar boomte beplant zijn. De ruimten binnen die dijken wordt ingenon uitgestrekte akkers, waarop uitstekend graan golft, waar vroeger meer zijn zachtblauw bloempje deed schemeren en waar in den laatsten tijd d cultuur in den zomer het geel van de tarwe met het donkergroen doet af En daartusschen liggen de landhuizen verspreid: flinke gebouwen ni( schuren om het graan te bergen en meestal door boomen omgeven, terwij en daar aan de dijken of meer in de polders de kerktorens hun spitser geboomte, dat zich in de dorpen verheft, ten hemel beuren. Schilde partijen, wel niet door forsche lijnen, maar door huiselijkheid en vriend uitmuntend, vindt men er vele. Onderscheidene dorpen worden dan bezocht door schilders, zelfs uit het buitenland, die in den kleurentoc lichteffecten van het land en zijn wateren de inspiratie voor hun schoons pingen vinden. Een dergelijk dorp is o. a. Wemeldinge, gelijk wij zeidei De schoonste tijd, 0111 Zuid-Beveland te bezoeken, is de lente, als he gunstig is en het nieuwe leven over het land is ontwaakt. Dan geu bloeiende meidorens in menigte; dan zijn de weilanden frisch en groei akkers golft het koolzaad als een heldergeel kleed, geweven uit di kruisbloempjes, en de boomgaarden zijn in hun rozigen feesttooi geh

Sluiten