is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WALCHEREN.

Roem vrij, o Holland ! op uw schatten,

Noen» u de kroon van Neerlands macht,

En bliji het rijk tresoor bevatten

Van 't geen de kunst heeft voortgebracht;

Doe, Geldersch Tempe, uw luister stralan,

Verhef u vrij op al uw schoon,

En sprei uw heuvlen en uw dalen

Voor 't opgetogen oog ten toon ;

Maar laat geen trotschheid u verleiden,

Als hieldt ge alleen den staf in hand :

Ook elders prijken bosch en weiden,

Ook elders vindt ge een lustwarand.

Vertrouw u aan de Zeeuwsche stroomen,

En zet uw voet op Walchrens grond,

Waar de olmen fier zijn vest omzoomen,

Die pal voor Spanje's heerschzucht stond.

Wend daar langs kaai en wal uw schreden,

En richt uw blik naar 't Raadhuis heen:

Daar toont verbeelding u 't verleden,

Daar prijken nog der vaadren zeên.

En gaat gij dan uit spelemeien,

Waar 't voorgeslacht reeds vreugd in vond,

Dan leert ge er in de gulle reien

De waarheid van 't „goed Zeeuwsch, goed rond"!

Dan klimt gij op de hooge duinen,

De vesting, die het land omzoomt,

En schouwt met wellust van hun kruinen

Het welig groen en dicht gebooint.

Dan zegt gij : heerlijke landouwen,

Ook gij, bekoorlijk lustwarand,

Moogt roemen op uw schoonste vrouwen,

Ook gij zijt Neerlands diamant.

P. Bosscha. 4839.

II. 16*