is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoog productiecijfer aanwijst, moet zeker in het oog vallen, en van belang zou het zijn de oorzaak van zoodanige afwijkingen op te sporen. 1)

Opbrengst van enkele cacao-plantages.

PLANTAGES. j 1893. | 1894. 1895. 1896. 1897.

K.G. K.G. K.G. K.G. K.G.

Jachtlust 134.4295 116.885 175.8025 124.9255 180.918

Nieuw Meerzorg. . . . 113.564 110.499 116.154 92064 107.4355

Morgenstond 126.281 100.007 14 5.2 ï 5 5 60.517 73.103

Frederiksdorp 116.217° 90-Ï535 106.0485 72.037 102.1935

Geijersvlijt 80.032 67.568 83745 45.161 42.500

I ourtonne 80.402 66.256 82.6115 31.107 44.471

Margarethenburg . . . 43-3°° 63.500 47.400 70.000 40.000

^levia 65.494 62.408 80.000 49.000 54.800

Ma retraite 81.1915 60,641 77.1005 28.884 31.473

tLot 65.275 56-885 35-!82 36.265 31.921

Geertruidenberg . . . . 56.301 53-°345 57-200 45.300 53.518

Killenstein 44-1?1 45-°36 50.580 39.27 7 55-747

Dordrecht 42.950 40.794 49.852 39.086 55.040

Belwaarde 38.4 u 38.9185 40.150 23.1215 40.311

Ook het afgeloopen jaar 1900 is in dit opzicht over het algemeen bijzonder slecht geweest en leverde nog 523.000 kilogram minder op, dan het* beruchte jaar 1898. De reeds meermalen aangehaalde onderneming in

0 o

Nickerie schijnt al weder hierop een gunstige uitzondering gemaakt te hebben, daar zij van 1 Januari— 1 Augustus reeds meer product gemaakt had dan gedurende het geheele jaar 1899.

Dat door een goede irrigatie de schadelijke invloed der langdurige droogte zich hier minder heeft doen gevoelen, kan ik niet bewijzen, doch zeker is het, dat door verstandige bevloeiing de

e. j. Chapman, Phot.

Schuren voor de bewerking van het product op Plantage Jachtlust.

Links eacaoloods niet droogwagens, rechts schuur met droogmachine enz.

Zie blz. 27 en 37.