is toegevoegd aan uw favorieten.

Langs Holland's stroomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen vroeger de spoorweg Rotterdam—Dordt geopend werd, was trouwens

hetzèlfde voorspeld, en hetzèlfde gebeurd. Er kwamen toen óók elk jaar

meer passagiers op de booten, elk jaar werden méér goederen aangeboden.

Ondanks de zware concurrentie met den spoorweg is er in ons land nog geen drukker stoombootonderneming dan die van de firma Fop Smit & Co., welke het verkeer Rotterdam—Dordrecht—Gorinchem onderhoudt.

Enkele cijfers kunnen dat bevestigen.

ontvangst per aantal reizigers

Jaar aantal reizigers . . ,

reiziger per vaardag

1878 355*076 ca- cent. 1212

1884 822,899 » 25,5 » 2248

1886 751,625 » 25 » 2059

1888 638,430 » 23 » 1890

1899 799,606 » 22,5 » 2298

Deze cijfers bewijzen dus, dat na een korten terugslag na 1884, tengevolge van de opening van den spoorweg, het passagiersverkeer spoedig weer enorm toenam; velen die in den beginne van den spoor gebruik maakten, werden hunne oude liefde alras weder trouw en zochten opnieuw de stoombooten op.

Verder bewijzen de cijfers óók nog, dat de tarieven geregeld lager werden en daalden van 28 tot 22,5 ets. gemiddeld per reiziger, maar dat ook niettegenstaande deze tariefverlaging de totale ontvangst toenam in omgekeerde verhouding.

Men vergelijke maar de cijfers van het reizigersverkeer per vaardag op de tusschen-stations in de jaren 1878 en 1899:

1878 1899

Kralingsche Veer 33 235

Bolnes 29 136

Slikkerveer 120 230

Kinderdijk 100 199

Nieuwe-Veer 5$ 54

Alblasserdam 105 234

Papendrecht 22 87

Sliedrecht, Beneden Veer 45 194