is toegevoegd aan uw favorieten.

Langs Holland's stroomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MERWEDE,

E Merwcde, voorbij Gorinchem stroomcnde, wordt tot Werkendam ook wel Boven-Merwede geheeten; hier verdeelt zij zich in twee takken: de Afowze^-Merwede, die ongeveer van het water der Boven-Merwe afvoert en dit zuidwestwaarts door den Bieschbosch

naar het Hollandsch Diep brengt, en de Beneden-Merwede, die tot Dordrecht doorloopt. De verdeeling bij Dordrecht van het water in de zoogenaamde Dordtsche waterwegen is niet zoo eenvoudig als men oppervlakkig wel meenen zou. Want een verdeeling van de Merwede bij Dordrecht in 3 takken, (Noord, Oude Maas en Dordtsche Kil), is eigenlijk een minder juiste voorstelling. Ook de reeds genoemde splitsing bij Werkendam geschiedt eigenlijk niet op de wijze zooals velen wellicht uit de gebezigde woorden zouden opmaken. Die wezenlijk zeer ingewikkelde loop en verdeeling van deze wateren is hoofdzakelijk een gevolg van de werking