is toegevoegd aan uw favorieten.

Langs Holland's stroomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is «historisch» land, in onze geschiedenis van waterbouwkundige beteekenis. De grootste doorbraak waarvan we melding gemaakt vinden, viel op 18 Nov. 1421. Het was bij den zoogenaamden Elizabethsstorm, die over heel het land woedde — ja, zelfs de muren van de stad Goeree en het gansche dorp Petten in N.-Holland verwoestte — en die in deze streek honderde bunders grond, waarop 72 dorpen en steden stonden, geheel deed verdwijnen.

Volgens den historieschrijver Wagenaar brak de dijk door nabij Werkendam, tusschen Dordrecht en Geertruidenberg. En van de 72 dorpen, die toen «verdronken», bleven er twintig voor goed onder den vloed begraven.

De overigen, aldus zegt Wagenaar, hebben door den tijd en de naarstigheid der inwoners, het hoofd wederom boven gehaald.

Groot was het getal der menschen, die in dezen vloed omkwamen. En de schade daardoor veroorzaakt, was zóó groot, dat vele voorname en adellijke geslachten tot de diepste armoede gebracht werden, het buitenland opzochten of hier hun brood moesten gaan bedelen.

En er zijn meer, schoon niet zóó enorme overstroomingen geweest. D. van 't Sant in zijne beschrijving van den Alblasserwaard deelt de volgende mede:

OVERSTROOMINGEN EN DOORBRAKEN.

30 December 1458.

In 1468, door hoogen zeevloed.

1 November, des avonds tusschen 8 en 9 ure.

In 1497, door hoogen zeevloed.

5 November 1530.

1 November 1532.

14 en 15 November 1552.

22 Maart 1565.

I November 1570, (door hoogen zeevloed te Papendrecht tegenover het huis te Merwede).

II en 12 Februari 1571, (doorbraak van den Lingendijk bij Rietveld, en van den Diefdijk bij Schoonrewoerd).

4