Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn nergens na te volgen originaliteit. De arbeiders hier behoeven schaars den

hamer neer te leggen; het hamergetjienktjank vult de streek van zonneopgaan

tot den avond. En eigenaardig is in een zoo belangrijk industrieterrein, dat

men daar nooit gehoord heeft van werkstakingen of van botsingen tusschen

patroons en werklieden. Er is in dit heele bedrijf, van af de patroons met

hunne afnemers zonder contract werkend, eenvoudig op het woord geloovend

— tot den omgang met hunne werklieden toe, een solidariteit die alweer iets écht oud-Hollandsch heeft.

Men kent er geen chicanes, geen goocheme modernigheidjes; men handelt er naar een eerlijk Hollandsche opvatting van zaken. En dit is, met het prachtig werk, de beste renommée van de scheepsbouwindustrie aan den Noord.

De dorpen gaan langzaam voorbij. Ze hebben niets opvallends dan misschien hun zonderlinge onpoëtische namen: Slikkerveer, Kinderdijk, Papendrecht.

Aan den naam Kinderdijk verbindt zich een legende van een daar bij den Elizabethsvloed aanspoelende wieg, waarin een kindje lag. Een kat zat op den wieggerand en, telkens overspringende naar de andere zijde als deze rand het water naderde, hield hij de wieg in evenwicht. Zoo bleef het kind behouden en gered.

Matthijs Balen in zijn geschiedenis van Dordrecht vertelt :

«In tondergaan van dien Grooten Waard, kwam aandrijven een kind in een wiegje, hebbende tot gezelschap een Kat en raakte eindelings tot Dordrecht, werdende het Kind Beatrix dat is Bacté, Boethe, Bate en bij verdere toegeving Gelukkige genoemd en zijnde gekomen ten Jare trouwde Jacob Roerom. Van welke stamme 'tzij uit Mannelijke of Vrouwelijke Linie vele aanzienlijke geslachten en andere binnen Dordrecht en elders haar afkomst rekenen.»

Aan den dijk waar het dorp Kinderdijk nu staat, spoelde de wieg aan en daarom heet het gehucht, dat er later ontstond, Kinderdijk.

Voorbij Papendrecht verbreedt de rivier zich. Dik tegen de oevers aan plooien zich de gorzen.

En dan, plotseling, bij een ombuiging, is op korten afstand, dwars tegen den Noord, de Merwede.

Op den achtergrond met een lange frontlijn ligt Dordrecht.

Sluiten