Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHT.

IER is de eerste helft van de reis geëindigd. De tweede helft gaat dan over een stroomgebied, dat in karakter met het reeds afgelegde zeer sterk verschilt.

De Merwede, méér dan de Noord, heeft het karakter van een Hollandsche rivier, zooals de Waal en de Maas door Gelderland en Limburg.

We hebben hierboven reeds een en ander over de topografie van de Merwede vertelt. Hier volgen nu nog enkele bizonderheden over haar naam, die wij ontleenen aan de geschiedenis van Dordrecht door Smits en Schotel.

Sommige oude geschiedschrijvers willen den naam Merwede afgeleid hebben van den Frankischen koning Meroveus, of wel van de eerste Frankische dynastie, de Merovin-

gische genaamd, die in de 5e, 6e,7c en in het begin der 8e eeuw regeerde. Deze

Sluiten