is toegevoegd aan uw favorieten.

Langs Holland's stroomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!

er dan ook, behalve het altaar en de beelden, geen monumenten uit verwijderd.

In het hooge koor, dat afgesloten wordt door een massief koperen hek op marmeren voet, staan houten Kanunniken-banken die wereldvermaardheid hebben. Zij werden in 1538 door Jan Terwen gebeeldhouwd met voorstellingen uit den Bijbel. Dan staan er nog een witmarmeren preekstoel, met bas reliefs die de Jezus-tragedie verbeelden; een mooi orgel; en twee-en-twintig zijkapellen waarin de oude Dordtsche patriciërs-geslachten, de De Witten, de Slingelandts en de Schotels begraven liggen.

Dordt heeft verder ook nog een Museum, waarin van den romantieken Ary Scheffer enkele groote schilderijen zijn en een kleine, zéér keurige verzameling der jongere Hollanders: Israëls, de Marissen, Jan Veth, Breitner, Neuhuys en nog enkele anderen.

5