Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spoorwegen en andere verkeersmiddelen hebben den wind van den nieuwen tijd ook doen waaien over Zuid-Limburg. Van de heerlijke kasteelen vielen de meeste in puin en vele heeren verlieten hun oude bezittingen, om zich in de steden te vestigen en magistraatstitels te verwerven. Sedert 1870 en opnieuw in den laatsten tijd werden vele dier vroegere kasteelen in kloosters veranderd, waar paters en broeders uit den vreemde (Duitschland en Frankrijk) gastvrijheid genieten.

Daardoor is het aantal kloosters in deze provincie sterk toegenomen. Bijna in

Een Liraburgsch kasteel (Hoensbroek).

elk dorp ziet men een of meer van hun trotsche gebouwen verrijzen, veelal goed ingericht en met fraaie tuinen.

* *

*

De Limburgsche bevolking is van een goedaardige, levendige natuur, met veel van de karaktereigenschappen, die Caesar bij de oude Kelten merkwaardig vond, of welke men in Midden-Duitschland nog bij de Franken kan ontdekken. In

i

Sluiten