is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg' vervolgen en de turfhoopen, op de velden verstrooid, ons aantoonen, dat hier het veen in exploitatie is, zien wij vóór ons weldra een boschrijke strook, die de heide afbreekt. Dat is de veenkolonie Helenaveen: een vriendelijke oase in de woestijn van heide en veenmoeras.

Vóór een halve eeuw lag dit gebied nog geheel onbewoond en onbewerkt als de meeste overige Peelgronden. Een ondernemend man, Jan van der Griendt, aannemer in Den Bosch, kocht in 1854 hier hoogveengronden van de gemeente Deurne. Doch om de plannen ter exploitatie tot uitvoering te brengen, was een kanaal noodig en het kapitaal daartoe ontbrak nog. Toen werd de Maatschappij tot ontginning van de Peel opgericht, die later „de Maatschappij Helenaveen" werd. Waarnaar de naam „Helena" er aan gegeven is, weten wij niet.

Die Maatschappij lieett de turfgraverij tot stand gebracht en daardoor is hier een bloeiende nederzetting ontstaan langs het hoofdkanaal, Helenaveen genoemd. Eerst werd turf afgegraven en vervolgens de ondergrond in cultuur gebracht. Genoemde

Maatschappij heeft een bezit van 1000 H.A., waarvan thans 140 H.A. in cultuur zijn en 75 H.A. met bosch beplant, terwijl het overige nog veengrond is. Het grauwe veen, dat vroeger werd weg-

Helenaveen. geworpen, wordt

thans voor turf-

strooisel gebruikt; het vezelige veen, lok genoemd, wordt er uitgehaald en bewerkt tot verschillende fabrikaten: men maakt hiervan papier, vilt, ondergoed, watten \oor hospitalen, waarvoor deze stof zeer nuttig is w egens haar antiseptische eigenS( happen, en ook tapijten. In ons land wordt dit fabrikaat nog niet vervaardigd, wel in Frankrijk. Na afwerking van het grauwe, losse veen wordt de turf gegraven, en de ondergrond levert met de overblijfselen van het veen, de bonkaarde, een voortreffelijken bouwbodem. Langs het kanaal heeft zich een nederzetting gevestigd, die het vroegere moeras in een belangrijke tuinbouwstreek heeft veranderd, welke produceert voor den uitvoer naar de markt te Venloo en verder naar Duitschland, Rotterdam, enz. De gronden zijn alle eigendom der Maatschappij, zoo ook de woningen, die gepacht worden. In Helenaveen vindt men ongeveer 350—400 arbeiders.