Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere veenkolonie in de Peel is die van de vennootschap Griendtsveen, welke noordelijker ligt aan den spoorweg, waar deze de Peel doorsnijdt. Bij deze Maatschappij is de productie van turfstrooisel, turf en turf briquetten de hoofdzaak; talrijke arbeiders zijn in deze venen werkzaam.

De Peel behoorde oorspronkelijk in eigendom aan de onderscheidene omliggende gemeenten, ieder voor een aangewezen deel. De bewoners dier gemeenten konden öf gratis, öf tegen een kleine vergoeding vergunning verkrijgen, in de Peel turf te graven en plaggen te steken, maar alleen voor eigen gebruik. Het gebruik van de Peel wras destijds gering, en daardoor bleven voor de meestal armoedige dorpen in den omtrek hier schatten bewaard. Slechts enkele gemeenten hebben aan goenemde Maatschappijen een deel der Peelgronden verkocht, maar groote terreinen liggen hier nog braak.

Nu wij in de veenkolonie Griendtsveen zijn aangeland, nemen wij den trein naar Den Bosch, om vervolgens langs een ander riviertje het land in te trekken.

* *

*

Wij gaan weder van Den Bosch uit, om langs de Dommel Noord-Brabant naar het zuiden te

doomvandelen en in enkele der merkwaardigste nederzettingen van haa r stroomgebied kortelijk te vertoeven.

Een liooge straatweg loopt als een dijk door het lage land naar het zuiden. Door het hooge geboomte, dat over den weg scha¬

duwt, met vergezich- n * » . v > *

7 ö Dorpsstraat te Vucht.

ten naar het oosten

en westen, is dit een der aangenaamste wandelwegen voor den Bosschenaar, en gaarne gaat hij op een achtermiddag of een zomeravond te voet Vucht bezoeken, om met den tram terug te keeren. Het dorp Vucht, niet meer dan een half uur van de hoofdstad, ziet er door het geboomte langs den hoofdweg, de vele buitens met groote tuinen en de aanzienlijke huizen, echt vriendelijk uit. Hoewel van zeer lioogen ouderdom, misschien een der vroegste nederzettingen, en in den Frankischen tijd waarschijnlijk de hoofdplaats der gouw Taxandrië, draagt de III. ^

Sluiten