Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats geen oude trekken op het gelaat, maar lacht zij op een schoonen zomerdag als een vriendelijk, flink villadorp.

Het buiten Reeburg, in eigenaardigen stijl gebouwd met prachtig park, was een

tijdlang een bezitting van Koning Willem II, die als prins en later ook als koning dweepte met Noord-Brabant, en zich ook hier gaarne ophield. Daar tegenover ligt het oude kasteel Maurick met zijn uitgestrekt bosch; tijdens de belegering van Den Bosch in 1601 hield Maurits en in 1629 Frederik Hendrik hier zijn verblijf.

Op de plaats der vroegere Kommanderij te Vucht is in

Kasteel Maurick te Vucht. ^60 llet tegenwoordige ZioilS-

burg gebouwd, welk jaartal nog op een ingemetselden steen boven de hoofddeur kan worden gelezen. Het tegenwoordige huis moet nog staan boven de oorspronkelijke kelders op gemetselde

Dogen, van welke men vermoedt, dat zij leidden naar een onderaardschen gang, die van de Kommanderij naar de St.-Lambertuskerk liep, waar men voor het afbreken van het schip der kerk nog sporen er van gevonden zou hebben.

De hooge, mooie toren der oude Lambertuskerk staat afgezonderd van het kleine overblijfsel van dit godshuis, dat aan de Hervormden behoort. De Katholieke kerk daarentegen is een Hink gebouw.

Ten Z.O. van Vucht ligt aan de Dommel het flinke dorp St.-Michielsgestel, waar op den Ruwenberg, tijdens Koning Willem I, een inrichting was voor de zijdeteelt. Het dorp heeft een mooi raadhuis en een klein seminarie ; in den omtrek vindt men fraaie buitens.

Den weg verder naar het zuiden vervolgend, St* Lambert"skerk te Vucht.

bereiken wij Bokstel, een Hink, levendig vlek met veel nijverheid, vooral damnstweverij, aan een kruispunt van spoorwegen. De markt is een ruim plein in het

Sluiten