is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

midden der plaats. Niet ver van het station ligt schilderachtig, te midden van zijn tuinen en plantsoen, het kasteel van Bokstel, welks torens en kanteelen nog aan

de middeleeuwen herinneren, hoewel het blijkbaar in verschillende tijden aldus is gebouwd.

Vervolgens bereiken wij Eindhoven, een echte fabrieksstad. Om natuurschoon te bewonderen of merkwaardige gebouwen te bezichtigen, zal niemand Eindhoven bezoeken. De straten zijn eentonig, meest met keien geplaveid; de huizen in de stad zijn burgerlijk, veelal van neringdoenden en fabrieksarbeiders bewoond, en merkwaardige gevels of artistieke gebouwen trekken zoo goed als nergens de aandacht.

Het mooiste gedeelte der stad is het ruime, vierkante marktplein met breed getakte linde, maar geen der gebouwen, die het omsluiten, boeit in het bijzonder ons oog. Aan den buitenkant

vindt men enkele vriendelijke grachten met de villa's der welgestelde fabrieks-

bezitters, maar overigens is alles, wat men te Eindhoven ziet, nijverheid en nog eens nijverheid. Als het uur van rust voor de fabrieken geslagen heeft, zijn de straten overvol van hen, die van de werkplaatsen naar hun woningen snellen. Uit den omtrek heeft zich al meer en meer de bevolking in en dichtbij de stad geconcentreerd en Eindhoven is

hierdoor samengegroeid met onderscheidene naburige dorpen tot een stadsgeheel, zoodat men het aantal bewoners der nederzetting niet uit de gemeentelijke

Sophiae Domus (Zionsburg) te Vucht.