Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heusden een kruispunt van rivierverkeer en bloeide het op tot een handelsstad, die reeds in 839 door de Noormannen verwoest werd. Wel kwam de plaats door haar gunstige natuurlijke ligging weder tot bloei, maar de verdwijning van den westelijken Maasarm, na de overstrooming in 1421, en andere omstandigheden maakten Heusden later tot een stil stedeke, alleen van beteekenis voor den naasten omtrek en nog lang door zijn vestingwerken van belang. Door de voltooiing van den verlegden Maasmond, die den 18en Augustus 1904 door Koningin Wilhelmina plechtig geopend werd, waardoor Maas en Waal worden gescheiden, zoodat de Maas als vóór vijf eeuwen langs het schoone kanaal weder naar het westen stroomt, lacht Heusden wel nieuwe hope toe, maar hoog kan de verwachting toch niet gespannen worden.

Heusden maakt op dit oogenblik een po veren indruk, al te rustig, schier somber. Oudtijds een vesting, zijn de wallen grootendeels geslecht, maar de bouw der

stad heeft toch nog dat in elkander gedrongene van de oude vestingen. Men vindt er nog enkele merkwaardige gevels, oude burgerwoningen van liet Dordtscheof Gorkumsche bouwtype, doch deze vallen bij die ineengedrongenheid minder in het oog. De pittoreske, gebogen straatjes met de zeventiende-eeuwsche huisjes herinneren nog in alles aan de oud-Hollandsche stad.

Het merkwaardigste gebouw

Kasteel Nederhemert bij Heusden.

in Heusden is het Stadhuis, met een fraaie, dubbele trap er voor en scherp gepunte, achtkantige hoektorentjes, terwijl in het midden een mooie, vierkante toren verrijst, die met leien afdakking boven doorluchtig wordt en in een peer eindigt. Het gerestaureerde gebouw, met zijn levendige bouworde en schilderachtige dakvensters, is een sieraad der stad. Het vroegere stadhuis brandde in 1572 af, doch is in 1588 herbouwd en in 1635 vergroot met een voorstuk.

De kerk is ouder dan het raadhuis; zij werd waarschijnlijk in 1328 gesticht; na den brand in 1572 werd de herbouwing in 1640 voltooid. Het oudste gedeelte is Romaansch van bouworde, de overige gedeelten zijn Gothisch. Een eigenaardigen indruk maakt de toren der kerk, die half in de spits is afgestompt.

Belangrijks ontdekken wij bij onze wandeling door Heusden niet veel meer. Als wij gingen snuffelen in de geschiedenis van het leven der burgerij, dan zou

Sluiten