is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreef C. Loots in 1816 bij het bezoek aan deze plek, door zijn verrukking tot overdrijving gebracht. Bij Beekhuizen, Rozendaal en Sonsbeek blijkt het duidelijk, dat water het sieraad in het Geldersche landschap is. Het rust koel ouder de boomen in klare vijvers; het spoedt zich ongeduldig voort in de beken, al huppelend over de glinsterende keien, speelplaats en jachtveld van bedrijvige insecten; liet vliet stil en waardig tusschen de hooge, donkere, kanten der sprengen, liet bruist met watervallen en klokt onder hoog gras of riet.

Langs het beekje en de vijvers slingert, met watervallen en miniatuurschietstroomen, het schilderachtig pad; verder volgen wij een boschlaan door hoog geboomte op den Ossenberg en Keienberg, en bereiken bij Velp den Zutfenschen straat¬

weg weder, dien wij volgen. .Aanvankelijk voort wan delend door een bekoorlijke laan van hoog geboomte, links het heuvellandschap van Beekhuizen, rechts meer vlakte en het gezicht op Biljoen ,< komen wij voor¬

bij het dorpje Wortli-

Gezicht bij de Steeg op den IJsel. T_, . ,

Rlieden, waarachter

dicht bij den IJsel het hooge geboomte van het buiten Scherpenhoef de aandacht trekt, en spoedig zien wij het dorp Rlieden, dat met zijn oude kerk, op eenige minuten van den weg, dicht bij een bocht aan den IJsel ligt. Met grillige bochten als een scherp geteekende S slingert hier de IJsel door de lage landen en nadert voorbij Rlieden den weg, als wilde hij een aanval doen op den hoogen Veluwerand, om ook even spoedig weder terug te wijken, schrikkend van zijn onbezonnen aanval. Voor enkele oogenblikken opent zich hier een schoon IJselgezicht, dat wij verderop weer moeten ontberen.

Thans bereiken wij liet pittoreske dorp De Steeg of Rhedersteeg met Middachtersteeg, die te zamen ongeveer 700 inwoners tellen. Weder niet om het dorp, maar om de schoone omstreken vertoeft men hier; het is geheel een pensiondorp. De Steeg, Ellekom, Dieren en Velp leveren alle het gewone schouwspel van dorpen, die aan den grooten weg liggen, waar hotels, pensions, zomerwoningen, fraaie huizen met serres, enz. naast elkander zijn geschaard. Velp is de voornaamste in deze rij, en De Steeg vormt een Velp in miniatuur.

Aan den westkant van het dorp liggen op den rand der hooge Veluwe de uitgestrekte bosschen van liet landgoed Rhederoord, met heerlijke berg-, hout-