is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Romaansche bogen is oud en van tufsteen; de kerk is jonger. Ten N.O. van het dorp, over het Apeldoornsche Kanaal, verrijst schilderachtig uit den vijver, nog het oude kasteel Vosbergen, vroeger een adellijke hofstede.

Aan het eind van dezen tocht bereiken wij het oude stedeke Hattem, ontstaan nabij de plaats, waar de Grift in den IJsel valt, en dat thans 1700 inw. telt in de kom. Hattem is een van die pittoreske oude stadjes, welke langs lijnen deigeleidelijkheid hun bestaan hoog en rustig voortzetten, ver van het rumoer daarbuiten, en schier alleen door artiesten ontdekt worden, die hier nog intieme schoonheden of eigenaardigheden van land, volk of woningbouw zoeken. Schilderachtig schoon bezit dit eenvoudige, -oude landstadje in hooge mate. Het stadhuis heeft een fraaien zijgevel en maakt een sieraad van het stedeke

uit; het is van hoogen ouderdom, maar werd in 1732 gerestaureerd; hierop wijst het jaartal in den voorgevel met liet stedelijk wapen. Er berusten op liet raadhuis nog een paar fraaie gildedrinkhorens en het zilveren konings-insigne uit het beroemde schuttersgilde van St. Anna.

Het belangrijkste gebouw van het stadje is

de N. Herv. kerk met Romaanse hen toren, van tufsteen, die met het aangrenzend deel der kerk het karakter van de 13e eeuwsche bouworde draagt. Het kerkgebouw, dat overigens uit lateren tijd dagteekent, munt uit door grootschheid van opvatting en fraaiheid van lijnen; zij was het onderwerp van een van Bosbooms onsterfelijke meesterstukken. Door de ijverige bemoeiingen van den lieer F. A. Hoefer is het gebouw gerestaureerd en werden van de fraaie muurschilderingen, die eens de gewelven en wanden bedekten, enkele weder aan liet licht gebracht en in hun oorspronkelijken staat hersteld. In het koor vindt men nog een zeer oude doopvont.

Van de voormalige ommuring der oude vesting Hattem zijn thans in hoofdzaak alleen maar over een hooge muur in het oostelijk en de binnenpoort der voormalige Dijk- of Kamperpoort in het westelijk gedeelte der stad. Deze poort bestond eertijds uit een binnen- en een buitenpoort, met elkander verbonden door een ter