is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdediging ingerichten muur, waarvan nog resten zichtbaar zijn. Vóór deze poort lag een voorwerk tot bescherming van den toegang.

De overgebleven binnenpoort, afkomstig uit de 14e eeuw, treft door haar sobere en ranke lijnen, maar verkeert in een toestand, die voorziening eisclit. Hattem, zoo vergeten als het thans daar ligt, heeft een niet onbelangrijke

Marktplein te Hattem met stadhuis.

geschiedenis gehad en dagteekent uit een ver verleden. De tijd van zijn stichtingen de oorsprong van zijn naam zijn onbekend; klankovereenkomst heeft enkelen er toe gebracht, den naam af te leiden van de Attuariërs, die naburen der Chamaven en Bructeren geweest zijn. Dit is echter onwaarschijnlijk. Uit een bisschoppelijk schrijven van 1176 wordt het waarschijnlijk, dat een met de kerk van Mons Dei