is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beitels, die hier gevonden werden. Gedurende de middeleeuwen was dit door de moerassen een schier ongenaakbaar land, en te midden daarvan lag de Wildenborch als een sterk slot, dat in de vroegste tijden den naam „Borchvrede" droeg en misschien oorspronkelijk gesticht werd, om van dien kant het Zutfensche gebied tegen Overijsel te helpen beschutten, tot welk doel het althans later gebezigd werd. Het eerst wordt van de Wildenborch melding gemaakt in een stuk van 13,32, waarin ook de Huizen ter Borch, Borculoo, Hackfort, Keppel, Scliulenborgh, Vorden, Ulft en meer andere worden genoemd. Was het gewest in de I5e en 16e eeuw het tooneel van stoute heldenfeiten, geheel anders zag liet er uit in de eeiste helft der 19° eeuw, toen Apollo en Ceres hier elkander de hand boden. De Wildenborch

Huize de Wildenborch.

toch is zoowel bekend bij hen, die den Nederlandsehen landbouw bestudeeren, als

bij de beoefenaars der schoone letteren.

Dit buiten strekte meer dan een halve eeuw tot verblijfplaats aan den meest begaafden dichter, dien Gelderland heeft voortgebracht, aan Antony Winand Christiaan Staring. Staring en de Wildenborch zijn één, omdat de dichter tevens een uitnemend landhuishoudkundige was, een der eersten, die in Nederland den landbouw wetenschappelijk beoefenden. Op dit aanzienlijk buiten en in die uitgestrekte bosschen valt schier geen voetstap te zetten, zonder te worden heiinneid aan hem, die hier uit een wildernis door verstandigen arbeid een rentege\ end en voorbeeldig ingericht landgoed wist te scheppen, welks jaarlijksclie opbiengsten, alleen wat het houtgewas betreft, in een halve eeuw tot het twaalfvoud weiden