Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nijmegen is geschonken. De St. Stevenskerk met rnooien toren en welker vooruitspringende boog van den hoofdingang beroemd is, vormt een gebouw in Gothischen stijl, dat in 1273 werd ingewijd door den beroemden Albertus Magnus, aartsbisschop van Regensburg.

De preekstoel, liet doophek en de oude magistraats- en gedeputeerden gestoelten zijn fraaie proeven van beeldhouwwerk uit het midden der 17° eeuw

In Maart 1901 werd in deze kerk een gedenksteen geplaatst voor Adolf Graaf van Nassau Siegen, waarop men de volgende inscriptie leest, die tevens verklaring is van de reden, waarom deze herdacht wordt. „In de maand November 1G08 werd alhier begraven Adolf Graaf van Nassau Siegen, derde zoon van Jan, Graaf van Nassau Siegen, en van Magdalena van Waldeck, op 22-jarigen leeftijd gesneuveld in een treffen bij Xanten. Hij was een der twaalf helden uit het Huis van Nassau, die in den tachtig-jarigen strijd hun leven gaven voor de vrijheid van het Nederlandsche volk". In het koor der kerk vindt men een graftombe van Catharina van Bourbon, gemalin van hertog Adolf van Gelre, van toetssteen vervaardigd en versierd met gegraveerde, koperen platen van hooge kunstwaarde. Het fraaie orgel werd in 1775 door Lodewijk van Keulen vervaardigd.

Links tegenover de St. Stevenskerk valt een gebouw in 't oog, dat, hoezeer ook verwaarloosd, door zijn vroeg-renaissancestijl toch de sporen draagt van eens door hooge

stadhuis te Nijmegen in 1554. kunstwaarde te hebben uitgemunt. Het

was oorspronkelijk de woning van den rector der St. Stevenskerk, later liet kapittelhuis der tot een kapittelkerk verheven St. Stevenskerk; in 1544 werd het tot Latijnsche school veranderd, gewoonlijk Apostolische school gcheeten, naar de beelden der twaalf Apostelen in den gevel. Na den bouw van een nieuw gymnasium heeft het tot verschillende doeleinden gediend.

Sluiten