Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder zien wij hier cle astronomische klok van het jaar 1597, en recht tegenover de vierschaar liet beeld van Karei V.

Wij zullen de toelichting tot de bezichtiging van het stadhuis verder overlaten aan den gids of' aan een locale beschrijving en wijzen er alleen nog op, dat in de vroegere raadszaal in 1679 de vrede tusschen Frankrijk en Spanje gesloten werd, nadat reeds in 1679 het vredesverdrag tusschen Frankrijk en de Republiek der Vereenigde Nederlanden in het verblijf der Fransche gezanten geteekend was. Bezienswaardig zijn de fraaie gobelins in deze zaal. Verder vindt men hier toegang tot het Oudheidkundig Museum van Nijmegen, dat een vrij rijke verzameling voorwerpen bezit uit de tijden der oudste geschiedenis van Nijmegen, hier opgegraven of uit later tijden bijeengebracht. Het zou een dankbare taak zijn, hiervan veel te vertellen, doch dit zou ons thans te ver voeren.

AYij wenden ons nu door de Burchtstraat en St. Josephstraat naar de oostzijde der stad. Hier ligt het Kelfkensboseh, zoo genoemd naar den burgemeester

Arnold Kelfken, die dit plein in 1622 met iepeboomen deed beplanten, welke in 1668 door linden werden vervangen. Thans is het vroegere bosch een plein, enkel door geboomte omzoomd, hoewel de naam nog behouden bleef.

Wij bevinden ons thans bij het Valkhof, een der schoonste plekjes nabij de stad, tevens de klassieke grond, waar eens het trotsche keizerpaleis verrees, aan welk merkwaardig

gebouw zoovele historische herinneringen van de eerste personen uit onze geschiedenis verbonden zijn.

Het Valkhof is een afzonderlijke, ronde heuvel, waar de Hunenberg in eindigt, steil afdalend naar de smalle Waalvlakte en met geboomte en plantsoen overdekt, terwijl wandelpaden rijzend en dalend langs de hellingen slingeren. Daardoor openen zich van het Valkhof onvergelijkelijke uitzichten over de Betuwe en de vlakke oevers van de Waal tot in een ver verschiet, verlevendigd door de drukke scheepvaart op de breede rivier, die tot heel in de verte te volgen is.

Op dat schoonste punt in deze streek was het Valkhof gebouwd, ook wel Frankenhof genoemd, een trotsche burcht met onderscheidene ronde torens van verschillende hoogte. Men heeft den oorsprong van den naam willen zoeken in „Waalhof ', hof aan de Waal; doch meer aannemelijk is het, dat die een-

Romeinsch graf te Nijmegen. Opgegraven in den fierg-en-Dalschenweg, 1880.

Sluiten