Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Domkerk, in 1888 aangebracht, doet grootelijks afbreuk aan de majesteit van dit gebouw.

Dicht -bij den Domtoren zien wij het standbeeld van Jan van Nassau verrijzen, den grondlegger der Unie van Utrecht, volgens het ontwerp van J. F. Stracké, den 15en Oct. 1873 door Koning Willem III in tegenwoordigheid van Koningin Emma onthuld.

Aan de Domkerk grenst de Rijks-Universiteit. In 1636 werd deze inrichting voor Hooger Onderwijs te Utrecht gesticht, en na veel overwegingen en gesukkel werd eerst in 1886 bij het herdenken van het 250-jarig bestaan der Hoogeschool een geschikt gebouw hiervoor bestemd, in renaissancestijl, die evenwel zijn

Universiteitsgebouw te Utrecht.

4

opgewekt schoon verliest onder den indruk der massale middeleeuwsche gebouwen in de nabijheid. Wie een kijkje neemt in dit Gebouw der Wetenschappen, verzuime niet te bezichtigen de mooie plafondschildering in de vestibule (van Prof. Sturm) en het geschilderde glasraam naar een schilderij van Der Kinderen, voorstellende de aanbieding der academie aan de alma mater door de stad Utrecht. Merkwaardig is de Senaatskamer met de in olieverf geschilderde professorengalerij. De nieuwe Universiteit wordt door de prachtige Gothische Kloostergang, die in de 15e eeuw gebouwd is en van 1880—96 onder leiding van Dr. Cuypers gerestaureerd werd, verbonden met de Domkerk. De vroegere kapittelzaal der

Sluiten