is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beplanting', de rozentuin, noordelijk een boschje, bestemd voor de watervogels. De overwelfde doorrit van het poortgebouw ligt in 't midden en wordt geflankeerd door twee vierkante torens, waarvan de opstand is aangelegd in navolging van een oude teekening. De zware eikenhouten poorten zijn verdedigd door een krachtig gesmeed beslagwerk. De bouwkundige vormen zijn ontwikkeld in het karakter van het einde der XVe eeuw, toen de familie Van Zuylen het toppunt van haar roem had bereikt.

Een ophaalbrug scheidt den voorburg van den grooten burg; nog drie bogen verlengen deze brug, die door twee ronde torens de poort daarop verdedigen. Zuidelijk leidt van de groote brug een ophaalbrug naar de R. K. kerk, die op een geheel dóór water omgeven eiland staat en waarin alleen dienst verricht wordt, als de heer op het kasteel is. Kasteel, kerk en 't eerst daarna ontdekte poortgebouw zijn de oorspronkelijke opbouwen, verbonden door walmuren en bruggen, waarvan onder water ook de grondslagen na eeuwen weer bloot kwamen te liggen. Buiten den middeleeuwschen versterkten kring werden de tuinen aangelegd, die oudtijds veel eenvoudiger waren, als boomgaarden en moestuinen.

Midden aan de westzijde voert, van den hier verhoogden, cirkelvormigen oprij weg, een breede brug over twee gemetselde bogen en vele treden hoog naar de ophaalbrug, die vier meter boven den waterspiegel ligt en een schoon uitzicht aanbiedt over pleinen, grachten, wallen en grasperken en over de landouwen tot de boorden der Vecht.

Bij de inrichting van het kasteel, waarbij moderne behoeften met ouden stijl vereenigd zijn, mogen wij niet stilstaan. Wijzen wij er alleen op, dat de hoofdbestemming der verdieping aldus is: de kelderverdieping voor huishoudelijke diensten, de hoofdverdieping voor het ontvangen der gasten, de eerste verdiepingtot slaapkamers voor de familie, de tweede tot slaapkamers der gasten, terwijl de zolderverdieping de dienstboden-slaapkamers bevat. Een zeer belangrijke zaal is de boekerij, een vertrek van 7 bij 12 meter, waar veel van het oude bewaard kon blijven. Wanneer des namiddags van twee uur af de zon door de diep verscholen en kleine vensters naar binnen schijnt en ook den noordhoek met de breede, eenvoudige schouw verlicht, worden hier de toon en de algemeene indruk onder de samenwerking van de degelijkheid der materialen, den rijkdom in kleur van gepolychromeerde meubels en Perzische tapijten, — alles in werkelijk oude kleurschakeering — zóó aantrekkelijk, dat de bezoeker verrast is, zooveel leven, zooveel poëzie en kunst te vinden achter die zware muren, uiterlijk de

herinnering aan het feudalisme in zijn bloeitijd.

Wij moeten thans afscheid nemen van de Haar, een slot dat het paleis uit een sprookje gelijkt, en volgen een der echt Hollandsche landwegen naar de Vecht.