Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BELANGRIJKSTE ZIEKTEN VAN KOOL IN NOORD-HOLLAND + ♦ + +

Academisch proefschrift ter verkrijging van den

GRAAD VAN DOCTOR IN DE ARTSENIJBEREIDKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. J. ROTGANS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DÉR UNIVERSITEIT OP DONDERDAG DEN *J5PEN NOVEMBER I9OÓ, DES NAMIDDAGS TEN

4 URE, DOOR HENDRIK MARIUS QUANJER, GE-

BOREN TE ENKHUIZEN fttttttttt

Sluiten