is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid en droomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezen omdat .... ja, laat ik het bekennen. Toen ik daar zoo aan mijn laatste uurtje dacht, viel het mij in, hoe ik dan liggen zou op de eigen peluw, waarop mijn vader is ingesluimerd, en met mijn oog evenals hij naar mijn geliefden klok gericht. Maar wie zal er dan aan mijn leger zitten om de sekonden te tellen, die ik nog te leven heb ? Wie zal mij op het bestemde uur m'jn geneesmiddelen ingeven ? Wien zal ik de zorg voor mijn klok overdragen : Houd die klok in eere ! . . . .

„In de opstandinghe nemen sy niet ten houwelicke, noch en worden niet ten houwelicke uitgegheven, maar sy sijn als de engelen Godts in den hemel! '

Een — twee ! Goeden nacht!