is toegevoegd aan uw favorieten.

De Elseviers en de beteekenis van hun uitgaven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar klein

BATAVIA

ILLVSTRATA.

feu

DE B ATAVOR VM INSVL A,

HOLLANDIA, ZELANDIA, FRISIA, TERRITORIO TRAIECTENSI ET G E L R I A,

Scriptores vari; notae melioris,

nmcfrmum collettijfimulcjut editi.

Ex éMufeo PETRI SCRIVERII.

IVGDVNI BATAVORVM,

Apud Ludovicum Elzevirium»

TITELBLADZIJDE VAN SCRIVKRIUS' ÜATAVIA ILLUSTRATA IN 1609 DOOR LODKWIJK ELSEVIER TE LEIDEN UITGEGEVEN. (VERKLEIND). EXEMPLAAR MET EIGENHANDIGE OPDRACHT VAN DEN SCHRIJVER. (VERZ. R. W. P. I)E VRIES).

met een vermaarden naam. Het volgend jaar gaf een herhaling; te Rheims werd in klein formaat gedrukt een editie van Vol-

taire's La pucelle d'Orléans, maar het adres fingeeide „Londres, chez les héritiers des Elzevirs, Blaew et Vascosan". Toen in 1883 door Gay te Brussel een letterlijke herdruk gegeven werd van een in 1689 verschenen boekje over de amsterdamsche dansen speelhuizen en diens luchthartige bezoekers (L e p utanisme d'Arnsterdam) werd als merk op de titelbladzijde gedrukt dat van Daniël Elsevier; toen in datzelfde jaar Ambroise Macrobe deed verschijnen een naturalistisch woordenboek op de werken van Emile Zola en diens leerlingen (La flore pornographique. Glos saire de 1'école natura liste) trad als uitgever te Parijs op iemand, die zich verschuilt achter het pseudoniem „Doublelzévier".Scabreuse literatuur en ... de eenmaal kloeke klank van Elsevier. Waarlijk, Daniël El¬

sevier heeft wel door zijn superieure minderwaardigheid aan zijn geslachtsnaam een mingewenschte toonschakeering gegeven.

Er zijn meer zulke boekjes uit of omstreeks

het derde kwartaal der achttiende eeuw, die een dergelijk voorgewend adres hebben. Het bewijst, dat ook de naam Elsevier geacht werd

eventueel voordeel aan een oplaag te

kunnen verzekeren. Met name deden dat fransche uitee-

o

vers. In Frankrijk was sedert de zestiende eeuw de bibliofilie tot krachtigen wasdom gekomen. Verzamelaars van boeken, in de zestiende eeuw Guillaume Budé, Arthur Goufïïer, Jean Grolier, Frangois I en Diane de Poitiers, in de zeventiende eeuw Jacques Bongars, J. A. de Thou, Gabriel Naudé, Guillaume de la Moignon, Ancillon,Boisot en Jean Bouhier, in de achttiende eeuw Girardot de Préfond en Hyacint heBaron, Mérard de St. Just, de la Vaillière en zooveel anderen meer, hadden door hun zoeken naar oude boeken den achttienden- eeuwschen boekhandel in Frankrijk gestuwd naar het beoefenen eener jonge wetenschap, het critisch samenstellen van boekenlijsten, handelende over een

bepaald onderwerp en het beschrijven van het uitwendige van boeken naar zuivere gecollationeerde exemplaren. De Bure's Bibliographie instructive van 1763 tot 1769 verschenen, is een