Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL-AKTEN

VAN DEN

BURGERLIJKEN STAND

SAMENGESTELD DOOR

DE COMMISSIE BELAST GEWEEST MET DE BEOORDEELING VAN HET WERK BETREFFENDE DE AFDEELING „BURGERLIJKE STAND" DER VANWEGE DEN NEDERLANDSCHEN BOND VAN GEMEENTE-AMBTEN AREN IN HET JAAR 1906 TE AMSTERDAM GEHOUDEN TENTOONSTELLING OP GEMEENTELIJK ADMINISTRATIEF GEBIED. =====

2e DRUK.

UITGEGEVEN DOOR DEN NEDERLANDSCHEN BOND VAN GEMEENTE-AMBTENAREN.

Sluiten