is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBOORTE-AKTEN.

Gevallen bij deze akten behandeld.

1. Een onwettig kind, waarvan de aangifte door de vroedvrouw is geschied. Kantmelding waarbij, blijkens eene akte van het Hertogelijk Landgericht te Brunswijk, volgens paragraaf -170G van het Duitsch Burgerlijk Wetboek, de vader zijn naam aan het kind heeft gegeven. (Deze naamgeving heeft geen wettiging van het kind tengevolge.)

2. Een onicettig kind, waarvan de aangifte door de vroedvrouw is geschied. Kantmelding i° waarbij de moeder het kind heeft erkend; 2" waarbij de vader, bij huwelijk met de moeder, met hare toestemming het kind heeft erkend, en 3° waarbij door de ArrondissementsRechtbank de door den vader sub 2 gedane erkenning is vernietigd.

3. Een wettig kind, waarvan de aangifte door den vader is geschied. De geboorte heeft in een schip plaats gevonden. De ouders wonen elders.

4. Een wettig kind, waarvan de aangifte door de vroedvrouw is geschied. De moeder is van tafel en bed gescheiden en het beroep en de woonplaats van den vader zijn onbekend. Kantmelding, waarbij door de Arrondissements Rechtbank de door den vader gedane ontkenning van de wettigheid van het kind is geldig verklaard.

5. Een wettig kind, waarvan de aangifte door de vroedvrouw is geschied. De vader weigerde de aangifte te doen (art. 306 sub 2, B. W.) Kantmelding 1°. waarbij door de Arrondissements-Rechtbank de door den vader gedane ontkenning van de wettigheid van het kind is geldig verklaard. 2°. waarbij de vader en de moeder het kind hebben erkend. 3°; waarbij het kind bij Koninklijke brieven is gewettigd. De erkenning was mogelijk daar het bedoelde kind niet kon geacht worden in overspel te zijn geteeld. Het is geboren binnen 180 dagen na het aangaan van het huwelijk De Vries-Carels.

6. Een onwettig kind, waarvan de aangifte is geschied door den vader, die tevens bij die akte met toestemming der moeder, het kind heeft erkend. De moeder heeft het kind ook erkend.

7. Een onwettig kind, waarvan de aangifte door de vroedvrouw is geschied. Kantmelding, waarbij de moeder het kind heeft erkend.

8. Inschrijving van een op zee geboren wettig kind.

9. Inschrijving van een vondeling.

10. Een wettig kind, waarvan de aangifte, door afwezigheid van den vader, door den persoon is geschied ten iviens huize de moeder is bevallen.