Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huw.akte No. 9.

GEVAL: Bruidegom's ouders zijn gescheiden van echt 1 Juli 1900. De moeder is ex oud art. 284 B. W., krachtens art. 5 Overgangsbepalingen der wet van 6 Febr. 1901 (Stbl. n°. 62) voogdes en vóór 1 Dec. 1905 niet hertrouwd (oud art. 405 B. W.). De bruidegom legt over een akte van bekendheid van geboorte.

Ouders der bruid overleden- Haar moeder was een door de moeder erkend natuurlijk kind. Een ander dan de grootouders is voogd. Bruidegom en bruid zijn doofstom. Zij kunnen lezen noch schrijven. Er wordt van een tolk gebruik gemaakt.

Overgelegde stukken:

1°. Akte van bekendheid van geboorte des bruidegoms.

2°. Bewijs art. 8 Militiewet 1901.

30—40 Afschrift vonnis van echtscheiding der ouders van den bruidegom, ter constateering van de voogdij over den bruidegom, met bewijs van inschrijving ex art. 276 B.W.

5°. Geboorteakte der bruid.

6°.—7°. Overlijdensakten van de ouders der bruid.

8". Afschrift eener beschikking van den Kantonrechter te Utrecht houdende benoeming » en beëediging van den voogd der bruid.

9°. Geboorteakte of ander bewijs van geboorte of wel van het huwelijk van de moeder der bruid, ter blijke van den burgerlijken staat van die moeder.

10°. Bewijs van afloop der afkondigingen te Maartensdijk.

Huw.akte No. 10.

GEVAL: Bruidegom door de ouders erkend. Vader weigert toestemming. Deze heeft krachtens art. 408«, 2e lid, B. W. de voogdij verloren; de moeder is voogdes.

Bruid minderjarig, door den vader erkend, natuurlijk kind.

Overgelegde stukken:

1°. Geboorteakte des bruidegoms.

2°. Akte van erkenning des bruidegoms.

3°. Bewijs art. 8 Militiewet 1901.

4°i Afschrift van het proces-verbaal van benoeming en beëediging van de moeder des

bruidegoms als diens voogdes.

5°. Verlof van den Kantonrechter te 's Gravenhage (in de huwelijksakte vermeld) waaruit blijkt van verschil van gevoelen tusschen den vader en de moeder des bruidegoms. (Aanzegging bedoeld bij art. 96 al. 3 B. W. is niet geschied.)

6°. Geboorteakte der bruid.

7°. Akte van erkenning der bruid.

8°. Bewijs van afloop der afkondigingen te Leiden.

Sluiten