Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hooge comparanten bruidegom en bruid, mij te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaar ik in naam der Wet, dat Zij door het huwelijk zijn verbonden. Al hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Zijne Hoogheid Paul Friedrich Wilhelm Heinrich, Hertog van Mecklenburg, oud acht en veertig jaren, wonende te München, halfbroeder van Zijne Hoogheid den Hertog, bruidegom, Zijne Doorluchtige Hoogheid Friedrich Adolph Hermann, Regeerend Vorst van Waldeck en Pyrmont, Graaf van Rappoltstein, Heer van Hohenack en Geroldseck in de Yogesen, enzoovoorts, oud zes en dertig jaren, wonende te Arolsen, oom van Hare Majesteit de Koningin bruid; alsmede van Meester Albertus van Naamen van Eemnes, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud twee en zeventig jaren, wonende te 's Gravenhage; Meester Johan George Gleiciiman, Minister van Staat, Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, oud zes en zestig jaren, wonende te 's Gravenhage; Jonkheer Gustave Marie Verspijck, gepensioneerd Luitenant-Generaal titulair van het Oost-Indisch leger, AdjudantGeneraal van Hare Majesteit de Koningin, Kanselier der Nederlandsche Orden, oud acht en zeventig jaren, wonende te 's Gravenhage; Karel Jan Gijsbert Baron van Hardenbroek van 's Heeraartsberg en Bergambacht, Opperkamerheer en Adjudant in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, oud zeventig jaren, wonende te 's Gravenhage; Charles Henri Félix Graaf du Monceau, gepensioneerd Luitenant-Generaal, AdjudantGeneraal, Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin, oud drie en zeventig jaren, wonende te 's Gravenhage; en Jonkheer Meester Johan Willem Meinard Schorer, vice-president van den Raad van State, oud zes en zestig jaren, wonende te 's Gravenhage, als getuigen. Ik heb hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de hooge comparanten, de in deze akte genoemde vorstelijke bloedverwanten en de getuigen, met goedkeuring der doorhaling van driehonderd zes en vijftig gedrukte woorden.

(Volgen de handteekeningen.)

Sluiten