is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrij van zegel, ingevolge Art. 27 A, N°. 10, der wet van 3 October 1843 (Staatsblad N°. 47).

BURGERLIJKE STAND

Arrondissement Gemeente

AMSTERDAM AMSTERDAM

Eittrésd

uit het Geboorten-register.

O

Op zes en twintig Maart achttienhonderd, negen en tachtig

is in de gemeente Amsterdam geboren: Johannes Jcicobus, zoon van Maria Elisabeth Willemsen.

Op den kant der akte staat: Dit kind is door Johannes Jacobus Werner en Maria Elisabeth Willemsen, bij huwelijk alhier heden voltrokken, erkend. Amsterdam, vijf Augustus negentienhonderd één (was geteekend) X. .

Coll.: J.

Voor gelijkluidend uittreksel.

Het certificaat van onvermogen is afgegeven door den Burgemeester

van Nieuwer-Amstel op 25 Juni 1906.

AMSTERDAM, '2 Juli 190 6 .

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

X.