is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINKRIJK BELGIË.

((iemeentewapen)

STAD ANTWERPEN.

UITTREKSEL uit het register der akten van Geboorte.

Jaar 1890, No. 317.

KOSTEN • 1" liet jaar duizend achthonderd negentig, den zes en twintigsten April, is alhier geboren Frcs i.83 \

: Henriette Vandyck, dochter van Josephus Vandyck en van Maria Bogaert, zijne echtgenoote.

: y

Voor gelijkvormig uittreksel.

ANTWERPEN, den 20 September 19 09.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

(Gemeentewapen)

X.

Gezien door ons

Voorzitter der Rechtbank

van eersten aanleg, zitting houdende te Antwerpen, voor echtverklaring des handteekens van Mr. X hierboven gesteld.

Antwerpen, den 21 September 1909.

X.