is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M EDE 1) RELINGEN.

De heer Mr. N. J. E. de Yoogt heeft, na goedkeuring der Inleiding (pags. t> tot en met 10), aan den verderen inhoud van dit boek niet kunnen medewerken.

Aan den heer A. E. Zahn, adjunctcommies ter gemeentesecretarie te Amsterdam, afdeeling Burgerlijke Stand, betuigen de ondergeteekenden hun dank voor de hulp door hem bij het corrigeeren der drukproeven verleend.

J. BREDÉE.

P. T. VOS.