Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Corpus Jolidum levius liquido ita ei fupernatat, ut pars merja ad totum eam habeat rationem quam corpus habet ad liquidum in gravitate.

Elto vas ABCD continens liquidum, cui impofitum fit corpus EF formam

habens cylindri vel parallelipipedi, (nam quod de his oftendetur, etiam reliquis corporibus convenit) ea ratione, ut pars demerfa GHFM fit ad totum ficut corpus EF ad liquidum, in gravitate, id eft ficut gravitas corporis EF, ad gravitatem liquidi fuae magnitudinis. Dico corpus EF neque ulterius demerfum iri neque altius emersurum.

Nam fi fieri potest demergatur primó ulterius, ita ut jam occupet spatium NL, et pars liquidi quae continebatur fpatio HL afcendet in fpatia AG, MD.

Quia igitur corpus EF ultro mouetur, oportet centrum gravitatis univerfae (quae componitur ex omni liquido et ex corpori ipfi impofito) hdc pofteriori corporis pofitione inferius effe quam priori a 2).

Verum utraque corporis pofitione contingit lpatium PGKLMQCB effe plenum liquido cujus proinde centrum gr. manet eodem loco. Ergo debet centrum ffravitatis

reliquae altius effe corporis pofitione priori quandó ea gravitas conftat ex corpore EF et parte liquidi HL, quam posterion pofitionequum conftat ex corpore NL et parte liquidi quae afcendit in fpm. AQ. Sit R c. gr. corporis EF, T vero c. gr. ejufdem corporis quum occupat fpatium NL; fit item S c. gr. liquidi HL, et Y liquidi ejusdem quum afcendit in spatium AQ. et divifa intelligatur RS in punfto X ut fit reciproce SX ad XR, ficut gravitas corporis EF ad gravitatem liquidi HL, eandemque rationem habeat YV ad VT: Erit hac ratione X c. gr. compofitae ex corpore EF et liquidi parte HL; V vero c. gr. compofitae ex corpore NL et parte liquidi AQ. Itaque fecundum ea quae diximus deberet centrum X centro V altius effe, quod e(t abfurdum namque contra oftenditur altius effe V ipfo X.

2) Huygens annota en marge „a Hyp. I".

3) A propos de ce qui suit Huygens annota en marge: „1654 Vide an non melius aqua tantum ad latera corporis intelligatur, non undique circumfusa. Saltem si parti OM circumfunditur, etiarn ipsi GF circmnfundi necesse est?"

Sluiten