is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie voor de post- en telegraafkantoren ten platten lande, ingesteld bij beschikking van Z. E. den Min. v. Waterst. dd 17 jan. 1908 no. 230

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestellerskamer. In de bestellerskamers, waarvan de ligging aldus moet zijn. dat de uit¬

oefening van het toezicht voor den beheerder zooveel mogelijk wordt vergemakkelijkt. behoort te worden aangetroffen eene sorteertafel voor de bestellers.

Uit de bijlage D blijkt, dat in het jaar 1907 op de 185 kantoren van de 6de. 7de en 8ste klasse op 7 kantoren slechts één besteller met de bezorging was belast; op 31 kantoren geschiedde de bestelling door twee bestellers, op 37 door drie, op 36 door vier, op 30 door vijf, op 24 door zes, op 10 door zeven, op 4 door acht. op 3 door negen en op 2 door tien bestellers. Op één kantoor waren elf bestellers beschikbaar.

Over de kantoren der drie genoemde klassen waren de bestellers in het jaar 1907 aldus verdeeld:

Aantal kantoren waar werkzaam waren

|

Klasse.

1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 11

i j

best. best. j best. best. best. best. best. j best. best. best. j best.

6de i — 4 11 16 11 17 5 3 2 2 1

I

.

7de 2 16 21 17 17 7 5 1 1 — —

I

I

8ste 5 , 11 5 3 2 — — — — — —

1

I j

Het blijkt dus, dat op de kantoren der 6de, 7de en 8ste klasse het aantal bestellers in den regel niet meer dan ft bedraagt: op slechts 20 van de 185 kantoren was in het jaar 1907 het aantal grooter.

Vergelijkt men voorts de personeelsbezetting van de 152 vereenigde post- en telegraafkantoren in het jaar 1901 met de bezetting dierzelfde kantoren in het jaar 1907, dan blijkt dat op 64 kantoren in die beide jaren het aantal bestellers even groot was, op 48 met één toenam, op 23 met twee, op 5 met drie, op 4 met vier en op 2 met vijf. Op één kantoor nam het aantal bestellers met zes toe. Afneming van het aantal kwam slechts in enkele gevallen voor; op vier kantoren verminderde het aantal met één, en op één kantoor met drie. In het beschouwde zevenjarig tijdvak kwam dus, behoudens enkele uitzonderingen, geen grootere toeneming dan van twee bestellers voor.