Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE BOEK.

I>e strijd van Athene en Sparta 167—230

Eerste Hoofdstuk (De Atheeusche democratie ouder Pericles) 169 178

Tweede „ (De gouden eeuw van Pericles) .... 179 196

Derde „ (De Archidamische oorlog) 197 208

Vierde „ (Na den vrede van Nicias. De tocht naar

Sicilië) 209—223

Vijfde, „ (De nederlaag van Athene) 224 230

VIJFDE BOEK.

De nadagen der Grieksche geschiedenis (404—344) 231—266

Eerste Hoofdstuk (Na den Peloponnesischen oorlog) . . . 233—235

Tweede „ (Dionysius van Syracuse. Rome) .... 236—242

Derde „ (Oorlog van Sparta en Perzië) 243—248

Vierde „ (Na den vrede van Antalcidas) .... 249— 256

Vijfde „ (De val der Spartaans(Hie' heerschappij) . 257—262

Zesde v (Na den slag bij Mantinea) 263—266

ZESDE BOEK.

Griekenland en Macedonië (360—301) 267—320

Eerste Hoofdstuk (Philippus van Macedonië) 269—282

Tweede „ (Alexander de Groote) ....... 283—296

Derde n (De Diadochen) 297 306

Vierde „ (Hellas in het Oosten) 307—320

ZEVENDE BOEK.

Rome's heerschappij over Italië 321—349

Eerste Hoofdstuk (De organisatie van den Romeinschen Staat) 323—335

Tweede „ (De verovering van Italië) 336—344

Derde „ (De verovering van Sicilië, Sardinië en

Corsica. Onderwerping van de Galliërs

in Noord-Italië) 345—349

ACHTSTE BOEK.

De stichting van het Komeinsche wereldrijk 351 339

Eerste Hoofdstuk (Macedonië en de Grieksche bondstaten) . 353—356

Tweede „ (De oorlog van Hannibal) 357—366

Derde » (De oorlogen in het Oosten) 367—379

Vierde „ (De bevestiging der wereldheerschappij.

De vergrieksching van Rome). . . . 380—389

Sluiten