Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE BOEK.

Bladz.

Van republiek tot keizerrijk 391 450

Eerste Hoofdstuk (De Gracchen) 393—40O

Tweede „ (Marius en Sulla. De eerste burgeroorlog) 401—415 Derde „ (Pompejus en Caesar. Het eerste driemanschap) 416—435

Vierde „ (De tweede burgeroorlog. Caesar's alleenheerschappij) 436—442

Vijfde „ (Het tweede driemanschap) 443—450

TIENDE BOEK.

Het Romeinsche keizerrijk 451—520

Eerste Hoofdstuk (De keizers uit het Julische huis) . . . 453—469 Tweede „ (De troonstrijd na Nero's dood. De Fla-

vische Keizers. Nerva en zijne opvolgers

in de tweede eeuw) 470—491

Derde „ (De overgang tot de absolute monarchie.

Diocletianus en Constantijn de Groote). 492—504 Vierde „ (De volksverhuizing. De ondergang van

het West-Romeinsche rijk) 505—520

Lijst der prenten 521—524

Overzicht van den inhoud 525—537

Sluiten