is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer Moeris

Maar "met ''V'® e" °pStand Schokten herhaaldelijk het rijk.

t l * r k°m! " Veranderi^" overwicht wordt van

h0°,d>,ad' de hoofdstad Ee st nn ,C1 Te",?"atot! in plaats val> Me>«Phis wordt Thebe b eindelooze burgeroorlogen is deze verandering tot stand

dynastie"'is^on '16 * V°"ed,'g meeStel' deS lands' Van

ynastie is ons weer vrij wat bekend. Deze Koningen waren te eeliik

doeoreVverlvè-en ^ breidden het & naar het Oosten en Zniden

A,„e„e,„i,a, kanalisatie van^n NM on .°nderdn,kten alle opstanden; zij regelden de m' ± 185°- J opnieuw. De beroemste van hen is Amenemhat III.

nij is ae schepper van het groote reservoir in Beneden-Aegypte, dat bestemd was om den watertoevoer van den Nijl ten behoeve van den landbouw te reguleeren, het beroemde meer Moeris. Daarbij weid van de natuurlijke gesteldheid van het terrein uitnemend partij getrokken; men moet den durf en tevens de bekwaamheid der Aegyptische ingenieurs be wondei en, die zulk een reuzenwerk met hun primitieve werktuigen hebben ontworpen en voleindigd. Midden in het meer verhieven zich twee pyramiden, gekroond met het beeld van Amenemhat en zijn gemalin. Hij moet een man van buitengewone conceptie zijn geweest. Behalve van vele andere bouwwerken is hij de stichter van het baroprndprmlp,**

Het -tiuieneiimai 111. I + T

Labvrinth. Beeld in de Ermitage te let Lope-ro-hoent, dat de Grieken het Labyrinth St-Petersburg. noemden. Deze geweldige bouw van kalksteen en

9nn , , graniet vormde een massief vierkant van ongeveer

200 meters lengte en 170 meters breedte; het bevatte 1500 vertrekken" oven

, . 66 6116 ,6n 611 ëroi:|d- Geen beeldhouw- en schilderkunst was aan

nat' h T gCSpaa ' N°g eeuwen na Amenemhat III, die in de onmiddellijke nabijheid ervan begraven werd, was het Labyrinth het beroemdste paleis der

«e eld, dat door den vreemdeling met eerbiedige bewondering werd aangestaard.

Volgens Herodotus overtrof het in grootsche majesteit de pyramiden verre.

JNa de twaalfde dynastie volgen de Koningen elkander weer als ongrijp.

bare schimmen op. Maar na de vijftiende komt er een belangrijke verandering.

cgypte wordt de prooi van vreemde veroveraars. Zij kwamen van de boorden van den Euphraat en den Tigris.